Slávnosť jari 2022

Slnečná prvomájová nedeľa patrila folklóru a tradíciám.

Už po ôsmykrát nezisková organizácia Spolužitie zrodené z minulosti usporiadala v obci Hniezdne v areáli Nestville Park folklórne podujatie pod názvom Slávnosť jari. Cieľom podujatia je priblížiť a ukázať mladej generácií jedinečnosť a autentickosť ľudového umenia, ktoré nám naši predkovia odovzdávajú z generácie na generáciu.

Počas podujatia predviedli súťažné družstvá zapojených obcí Hniezdne, Forbasy, Vyšné Ružbachy, Kamienka, Čirč, Litmanová, Lacková a Kolačkov svoje kuchárske umenie vo varení tradičných jedál, ukázali krásu krojov svojej obce a spoločne tak zabojovali o titul „Nositeľ tradícií“, ktorý bol spojený s finančnou odmenou na rozvoj kultúry obce.
Výhercu vybrali návštevníci, ktorí mohli tradičné jedla ochutnať a svojím hlasom podporiť obec, ktorá ich najviac zaujala. Nemala to ľahké ani 5-členná porota z oblasti kultúry a gastronómie, ktorá vybrala prvé tri miesta a finančne podporila obce v sumách 1500 €, 1000 € a 500 €. Prvenstvo a titul „Nositeľ hodnôt“ pre rok 2022 získala obec Forbasy, druhé miesto obec Litmanová a trojicu uzatvorila obec Vyšné Ružbachy. Tohto roku porota podporila aj ostatné obce finančnou čiastkou, pretože ich príprava na podujatie, vzťah k tradíciám a nadšenie bolo neopísateľné.

Návštevníci si mohli taktiež vychutnať vystúpenia miestnych folklórnych súborov z okolitých obcí. Nechýbalo ani stavanie mája folklórnym súborom Ľubovňan a sprievod omájených kočov dedinou.

Sprievodným programom boli furmanské preteky, ktoré zastrešovala Asociácia furmanov Slovenska a ktorých sa zúčastnili tie najsilnejšie ťažné kone. Ich rýchlosť, obratnosť, presnosť, poslušnosť i okamžité reakcie v niekoľkých súťažných disciplínach boli vecne aj finančne odmenené. V disciplíne práca s vozom si výhru vybojoval p. Rastislav Ďurica z Brezovice, v disciplíne práca s kladou p. Jaroslav Zajac z Kožuchoviec a silovú disciplínu v páre vyhral p. Michal Raškievič z Kamienky. Nechýbal ani tradičný trh, na ktorom sa predstavili remeselníci zo Spiša, stánky s folklórnou a furmanskou tematikou.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám pomohli dotvoriť atmosféru tohto krásneho podujatia a tešíme sa na ďalší ročník Slávnosti jari v roku 2023.
„Učme sa z minulosti, poznávajme súčasnosť, tvorme budúcnosť.“
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Najnovšie články

Kalendárium 2022

Tak ako každý rok, aj tentokrát Vám prinášame pestrý zoznam podujatí v Nestville Parku.

X