Predaj lístkov na Nestville open fest 2024 je spustený.

Slávnosť jari 2022

Slnečná prvomájová nedeľa patrila folklóru a tradíciám.

Už po ôsmykrát nezisková organizácia Spolužitie zrodené z minulosti usporiadala v obci Hniezdne v areáli Nestville Park folklórne podujatie pod názvom Slávnosť jari. Cieľom podujatia je priblížiť a ukázať mladej generácií jedinečnosť a autentickosť ľudového umenia, ktoré nám naši predkovia odovzdávajú z generácie na generáciu.

Počas podujatia predviedli súťažné družstvá zapojených obcí Hniezdne, Forbasy, Vyšné Ružbachy, Kamienka, Čirč, Litmanová, Lacková a Kolačkov svoje kuchárske umenie vo varení tradičných jedál, ukázali krásu krojov svojej obce a spoločne tak zabojovali o titul „Nositeľ tradícií“, ktorý bol spojený s finančnou odmenou na rozvoj kultúry obce.
Výhercu vybrali návštevníci, ktorí mohli tradičné jedla ochutnať a svojím hlasom podporiť obec, ktorá ich najviac zaujala. Nemala to ľahké ani 5-členná porota z oblasti kultúry a gastronómie, ktorá vybrala prvé tri miesta a finančne podporila obce v sumách 1500 €, 1000 € a 500 €. Prvenstvo a titul „Nositeľ hodnôt“ pre rok 2022 získala obec Forbasy, druhé miesto obec Litmanová a trojicu uzatvorila obec Vyšné Ružbachy. Tohto roku porota podporila aj ostatné obce finančnou čiastkou, pretože ich príprava na podujatie, vzťah k tradíciám a nadšenie bolo neopísateľné.

Návštevníci si mohli taktiež vychutnať vystúpenia miestnych folklórnych súborov z okolitých obcí. Nechýbalo ani stavanie mája folklórnym súborom Ľubovňan a sprievod omájených kočov dedinou.

Sprievodným programom boli furmanské preteky, ktoré zastrešovala Asociácia furmanov Slovenska a ktorých sa zúčastnili tie najsilnejšie ťažné kone. Ich rýchlosť, obratnosť, presnosť, poslušnosť i okamžité reakcie v niekoľkých súťažných disciplínach boli vecne aj finančne odmenené. V disciplíne práca s vozom si výhru vybojoval p. Rastislav Ďurica z Brezovice, v disciplíne práca s kladou p. Jaroslav Zajac z Kožuchoviec a silovú disciplínu v páre vyhral p. Michal Raškievič z Kamienky. Nechýbal ani tradičný trh, na ktorom sa predstavili remeselníci zo Spiša, stánky s folklórnou a furmanskou tematikou.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám pomohli dotvoriť atmosféru tohto krásneho podujatia a tešíme sa na ďalší ročník Slávnosti jari v roku 2023.
„Učme sa z minulosti, poznávajme súčasnosť, tvorme budúcnosť.“
Najnovšie články