Interaktívna mapka parku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Info k zvonici

Zvony sú historicky našimi spoločníkmi od kolísky až po hrob. Naša zvonica je zasvätená svätému Bartolomejovi, patrónovi a ochrancovi Hniezdneho.

Info k debnárstvu

Predstavuje výrobu sudov skladaním z opracovaných kúskov dreva, ktoré sa volajú dúhy. Nachádza sa tu dobová postava debnára ako aj potrebné remeselnícke náradie na výrobu sudov.

Info ku kováčstvu

Tu máte možnosť vidieť stredovekú kováčsku dielňu, nachádzajú sa v nej dobové artefakty stredovekého kováča.

Poľnohospodárske náradie

Táto časť expozície znázorňuje niektoré vybrané technické náradie slúžiace na obrábanie zeme, siatie obilia, zber obilia a ostatných pomôcok s touto činnosťou spojených.

Info k sypancu

Bola to zásobáreň potravín a dômyselná chladnička.

Info k stodole

Znázorňuje vývoj a postupné zdokonaľovanie technických pomôcok potrebných pri obrábaní pôdy.

Info k sladovni

Sladovňa je technologické zariadenie na premenu jačmeňa na slad.

Info k pozberovej úprave obilia

Zahŕňa prečistenie, sušenie, triedenie a prípravu obilia na skladovanie.

Info k silám

Sú to veľkokapacitné sklady, ktorých uskladňovacie priestory sú tvorené silovými komorami.

Info k liehovaru

Predstavuje výrobu liehu v jednom z najmodernejších liehovarov v strednej Európe.

Info k degustačnej miestnosti

Vyrezávaná dobová miestnosť s obrovským vyrezávaným obrazom z rúk miestnych rezbárov.

Info k exposhopu

Ponúka nákup výrobkov, suvenírov a POS materiálov a približuje históriu severného Spiša a pálenice prostredníctvom vystavených historických listín.

Info k rezbárskym a
kováčskym dielňam

V tejto časti expozície máte možnosť vidieť živé rezbárske a kováčske remeslo ako aj umelecké diela zo šikovných rúk miestnych rezbárov.